SOMMARVATTNET AVSTÄNGT

Så då har det vart lördag den 27:e oktober och sommarvattnet är avstängt. Pumparna har satts i dvala och hela systemet är tappat på vatten. Nu är det officiellt att det är för kallt för att bada, winter is coming. Vi påminna om att det är varje fastighets ansvar att inte ha någon slang inkopplad […] Läs mer

NY ENTREPRENÖR SKÖTER VINTERUNDERHÅLL I ÅR

Styrelsen har efter offertintagning från tre olika leverantörer beslutat att KL Gräv och Schakt ska sköta vinterunderhållet på våra vägar i vinter. Beslutet baserade sig på såväl prisbild, tillgänglighet och trolig vilja att göra bästa möjliga för området.  Företaget drivs av Kjell & Kenny, båda boende i området vilket bör ses som en mycket stor […] Läs mer

INFORMATION EFTER MÖTET OM VÅR HAMN

Som många av er vet så genomfördes ett möte den 13:e oktober för att se intresset kring att ställa sig bakom en förändring av vår hamns varande. Till att börja med så vill styrelsen speciellt tacka alla er som tog er tid att komma till mötet på Bullandö Marina. Det gick att likna vid ett […] Läs mer

GRANNSAMVERKAN TIPSAR

Vi har fått ett meddelande från grannsamverkan som lyder “Polisen meddelar att inresta kriminella gäng härjar i området och vi bör hålla extra utkik. Ring 112 om ni misstänker något skumt.” // Styrelsen söndag 28 oktober 2012

AVSTÄNGNING SOMMARVATTEN

Lördagen den 27:e oktober kommer sommarvattnet att stängas av som senast. Vid förändrad väderlek till det kallare, t.ex. frostnätter, kan vattensystemet komma att stängas av tidigare då risken för skador föreligger. Då nedstängning av våra pumphus samt tömning av samtliga slangar kräver arbete av ett antal personer under många timmar så är datumet fastställt och […] Läs mer