BÄTTRE DIALOG MED BJÖRKSALA

Som ett av den nytillträdda styrelsens mål att skapa en tätare, bättre och mer givande dialog med runtliggande föreningar har nu samtalen kommit till Björksala. Vi har i diskussioner med våra föreningsmedlemmar upplevt att det finns ett visst agg mot Björksala och många beskriver situationer om hur vissa av oss blivit bortkörda från området. Oavsett […] Läs mer

BÅTUPPTAGNING 2012

Båtupptagningen kommer ske den 6:e oktober med start kl. 07:00. Samtliga som ska ta upp sin båt med hjälp av kranbil eller av annan anledning önskar hjälp av andra medlemmar är självklart på plats i tid. För att underlätta i planeringen har hamnkapten Tony Novo satt ihop enuppställningsritning som du hittar här. // Båtsektionen 2012-08-20

INFORMATION FRÅN KASSÖRERNA (AUG)

Trots flertalet påminnelser har 20 fastigheter fortfarande inte betalat avgifter för 2012. Dessa kommer att skickas vidare till Kronofogden den 20 augusti. Vi har tagit ett styrelsebeslut på att detta arroganta synsätt på vår gemensamma intressesfär och tillika tomtägare förening måste få ett slut. Arbetet med att komma ifatt bokföringstekniskt för föregående år även även […] Läs mer

UPPDATERING LÄGET MED MASTKRAN

Styrelsen har tillsvidare bordlagt frågan beträffande mastkranen. Styrelsens förhoppning är att mastkransfrågan ska vara löst till båtupptagningen den 6 oktober 2012 genom än fler aktiva diskussioner med såväl segelbåtsägare som båtsektionen. Svante Fransson är tillsvidare ansvarig för att mastkranen inte används. För att se senaste besiktningsprotokollet klicka här. // Styrelsen 2012-08-20