TÄNK PÅ HUR DU NYTTJAR SOMMARVATTNET

Vi har just nu vissa problem med hur sommarvattnet nyttjas och har därför satt upp anslag om detta på samtliga anslagstavlor i området. För att vi ska kunna ha sommarvatten till samtliga fastigheter krävs det att vi tillsammans hjälps åt och att ingen nyttjar mer resurser än vad som finns tillgängligt. Vi vill därför påminna […] Läs mer

SOMMARMÖTE

Varmt välkomna till sommarmötet på fotbollsplanen den 1 juli kl. 11:00. Styrelsen kommer att informera vad som fokuseras på i området samt grannsamverkan om de senaste händelserna. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra om något undras. Varmt välkomna! /Styrelsen