INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Årsmöte för föreningarna “Älvsala Nya Tomtägareförening” och Älvsala Vägförening” hölls den 18/4. På mötet informerade Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret om planerna för kommunalt vatten och avlopp (se separat notis nedan). Ny styrelse valdes för föreningarna: Ordförande: Michael Ideström Vice ordförande: Tommie Nordholm Sekreterare: Niclas Arnberger Kassör/admin: Birgitta Larsson Kassör/admin: Carin Näslund Suppleant: Sture Larsson Suppleant: Viggo […] Läs mer