SOMMARVATTNET

Vattenransonering införs under sommarperioden när behov finnes (t.ex. lågt grundvattenstånd, för stort uttag från pumpstationerna osv.) Status för ransonering visas av ”vattensignalen” på respektive pumpstation. Tänk på hur du använder vårt vatten. Även om du har egen brunn så tar du från det gemensamma grundvattnet ! /Styrelsen

INFORMATION OM SAMVERKAN OM BROTT

Nya Älvsala Tomtägareförening är aktiva i s.k ”Grannsamverkan”. Det innebär att det finns ett väl förankrat nätverk av kontaktpersoner i området som håller ett extra vakande öga. Det åligger också varje hushåll att skriva inventarielista, kontrollera främmande personer och fordon samt vaka över grannfastigheter och närområden. Karta med områdesindelning samt kontaktpersoner har skickats ut till […] Läs mer