13 april preliminärt datum för igångsättning av sommarvatten

Preliminärt datum för påslagning av sommarvattnet blir den 13 april (Skärtorsdag). Datumet är preliminärt eftersom vi inte kan sätta på sommarvattnet om det skulle finnas risk för frost. Då riskerar vi frostskador med höga reparationskostnader som följd. Vi dras redan nu med stora kostnader för att hålla vårt vattensystem fungerande tills kommunalt vatten och avlopp kommer på plats, och vi kan inte riskera att kostnaderna skenar ytterligare. Tappkran att hämta vatten ifrån finns året om på pumphuset på Liljevägen.

Inför igångsättningen av sommarvattnet är det viktigt att alla kontrollerar att kranarna är stängda, så att det inte uppstår vattenskador. Allra bäst är om du kan vara på plats i Älvsala dagen som vattnet sätts på för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Observera att det kan ta flera timmar att sätta igång vattnet, då vi har fyra pumphus och vår vattenansvarige ska säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi kommer därför inte att kunna ge någon specifik tid då vattnet kan beräknas vara igång just i ditt hus.

Läs mer om vattnet i området och vad du behöver tänka på »