Styrelsen

Nuvarande styrelse i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består av:

 • Stina Moritz, ordförande
 • Monica Ekwall, kassör
 • Ulrica Sehlstedt, sekreterare
 • Stefan Lind, hamnkapten
 • Niclas Lindhoff
 • Eleonor Bergström
 • Torbjörn Andersson
 • Olle Ljungdahl, suppleant
 • Svante Fransson, suppleant

ÖVRIGA MEDLEMMAR MED SÄRSKILT ANSVAR

 • Henry Olsson, vattenansvarig
 • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

Enligt omröstning på stämman 2013, ingår hamnkaptenen i styrelsen som ordinarie ledamot.

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening nås de på e-post kontakt@alvsala.se.