Styrelsen

Styrelse i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består av:

 • Torbjörn Andersson – ordförande
 • Ann-Mari Johansson – kassör
 • Monica Ekwall – ledamot
 • Marianne Magnusson – ledamot
 • Marie Eliasson – sekreterare
 • Madeleine Lundbäck – ledamot
 • Erling Norell – suppleant
 • Eleonor Bergström – suppleant

ÖVRIGA MEDLEMMAR MED SÄRSKILT ANSVAR

 • Henry Olsson, vattenansvarig tillsynsman
 • Gert Goweeli, tillsynsman
 • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

Båtsektionens ordförande Johan Henschen och hamnkapten Christer Holmberg är adjungerade till styrelsen i frågor som rör hamnen

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening nås de på e-post kontakt@alvsala.se.