Styrelsen

Interimsstyrelse i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består av:

  • Torbjörn Andersson, ordförande
  • Monica Ekwall, kassör
  • Ulrica Sehlstedt, sekreterare
  • Stefan Lind, hamnkapten
  • Eleonor Bergström
  • Marianne Magnusson
  • Jens Östrup

ÖVRIGA MEDLEMMAR MED SÄRSKILT ANSVAR

  • Henry Olsson, vattenansvarig tillsynsman
  • Gert Goweeli, tillsynsman
  • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

Enligt omröstning på stämman 2013, ingår hamnkaptenen i styrelsen som ordinarie ledamot.

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening nås de på e-post kontakt@alvsala.se.