Styrelsen

Styrelse i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening består av:

 • Torbjörn Andersson, ordförande
 • Marianne Magnusson, vice ordförande, suppleant
 • Tony Novo, sekreterare
 • Ann-Mari Johansson, kassör
 • Monica Ekwall, ledamot
 • Ulrica Sehlstedt, ledamot
 • Stefan Lind, hamnkapten
 • Eleonor Bergström, ledamot
 • Marie Eliasson, ledamot
 • Jens Östrup, suppleant

ÖVRIGA MEDLEMMAR MED SÄRSKILT ANSVAR

 • Henry Olsson, vattenansvarig tillsynsman
 • Gert Goweeli, tillsynsman
 • Karin Ljungdahl, grannsamverkan

Enligt omröstning på stämman 2013, ingår hamnkaptenen i styrelsen som ordinarie ledamot.

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening nås de på e-post kontakt@alvsala.se.