Kalendarium

Viktiga datum 2019

Sista dag för att lämna in motioner inför Årsstämman 28 februari
Eldningsveckor Vecka 16-18
ÄNT/ÄVF Årstämma 27 april
Sjösättning 28 april
Städdag 5 maj
Sommarmöte 6 juli

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.