Kalendarium

Viktiga datum 2018

Årsstämma 28 april kl. 13.00 i Värmdö bygdegård
Sjösättning 30 april och 1 maj
Städdag vår 5 maj
Midsommarfirande 22 juni
Sommarmöte Prel. 7 juli kl. 10.00 på fotbollsplanen

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med fler händelser framöver.