Kalendarium

Viktiga datum 2017

Årsstämma 22 april kl. 14.00 i Värmdö bygdegård
Sjösättning 29–30 april (för båtar på vinterupplaget)
Städdag vår 6 maj, samling kl. 10.00
Midsommarfirande 23 juni
Sommarmöte 1 juli kl. 10.00 på fotbollsplanen
Extrastämma ang. remissvar om naturreservat 10 september klockan 10.00
Städdag höst Prel. 8 oktober
Lyslördag 28 oktober klockan 18.00
Extrastämma Prel. 12 november

Mer information om de olika evenemangen kommer separat. Listan fylls på med höstens kalendarium framöver.

 

Styrelsemöten t.o.m. årsskiftet

14 maj 2017
25 juni 2017
20 augusti 2017
15 oktober 2017
10 december 2017