Städdagen inställd – Styrelsen avgår!

Städdagen som var planerad till den 5 maj kommer att ställas in. Anledningen är att styrelsen avgick på stämman den 28 april, som följd av att förslaget om båtklubb återremitterades. Läs mer om detta under rubriken Föreningsstämman. Föreningsstämman – styrelsen avgick –  interrimsstyrelse utsedd – extrastämma inom kort På föreningsstämman den 28 april valde de […] Läs mer

Sommarvatten 2018

Påkoppling av sommarvattnet planeras ske lördagen den 21 april. Vattnet kanske inte når fram till alla hus de första dagarna beroende på utetemperaturen och eventuella isproppar i ledningarna. Vid frågor, kontakta någon av de vattenansvariga på tfn 073-076 81 56 eller 076-188 83 60.

Kallelse till årsstämmorna

I dagarna har kallelser gått ut till våra årsstämmor den 28 april. Då några har haft svårt att ladda ner underlagen publicerar vi dem även här. Alla har fått ett mejl med ett lösenord för att komma åt filerna. Hör av dig till kontakt@alvsala.se om du saknar lösenordet. Här hittar du alla underlag »

Nu har planarbetet påbörjats inför VA-utbyggningen

Värmdö kommuns plan- och exploateringsavdelning har nu påbörjat arbetet med de nya detaljplanerna inför dragningen av kommunalt vatten och avlopp. De kommer därför att röra sig en del i vårt område några veckor framöver. De börjar under vecka 11 och kommer även att gå in på några av våra tomter där de behöver titta närmare. […] Läs mer

Kom med synpunkter på förslaget om hamnens framtid

För några dagar sedan skickade vi ut ett förslag för hamnens framtida organisation som vi vill att medlemmarna tar ställning till. Kom med dina synpunkter senast 15 mars. Hör av dig till oss om du inte fått vårt mejl. Under våren 2016 uppdrog styrelsen för ÄNT åt hamnkapten att bilda en arbetsgrupp för utredning av […] Läs mer

28 februari sista dag för motioner till årsstämman

Vi vill påminna om att du som medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening har möjlighet att inkomma med motioner till årsstämman senast den 28 februari. En motion ska innehålla ett förslag till beslut, det vill säga något som stämman kan fatta beslut om. Styrelsen går igenom alla inkomna motioner inför årsstämman. När kallelsen […] Läs mer

Sticklingsbergs naturreservat beslutat

Länsstyrelsen beslutade den 27 november 2017 att bilda Sticklingsbergs naturreservat som delvis ligger på Älvsala Nya Tomtägareförenings mark. Naturreservatet blir en utvidgning av Saltarö-Skärmarö naturreservat och eftersom vi som förening är markägare fick vi möjlighet att yttra oss i ärendet före Länsstyrelsens beslut. Styrelsen utformade ett förslag till remissvar som sedan beslutades av medlemmarna vid […] Läs mer

Minne från sommaren: Älvsala Boulecup 2017

I slutet av juli träffades några entusiaster för att göra upp om det åtråvärda vandringspriset i Älvsala Boulecup 2017. Alla spelade mot alla genom lottning och i slutänden stod en person som segrare. Segraren av 2017 års boulecup heter Lasse Karlsson. Stort grattis! Nästa år kör vi åter cupen under en dag och hoppas på […] Läs mer

Du har väl fått vår enkät?

Den 27 november kring 13-tiden skickade vi ut en webbenkät via e-post. Om du ännu inte svarat på enkäten, hoppas vi att du gör det inom kort. Om du inte fått enkäten tipsar vi i första hand om att kontrollera att mejlet inte fastnat i skräpkorgen för ditt mejlprogram, vilket tyvärr varit fallet för några […] Läs mer

Vattenavstängning 16 oktober – koppla bort slangen vid tomtgränsen

Då vi inte kan riskera frostskador, stänger vi av sommarvattnet den 16 oktober. I år kommer vi att göra en omfattande läckagekontroll efter avstängningen. Det innebär att alla måste koppla bort slangen till kranen vid tomtgränsen. Slangen ska vara bortkopplad senast den 16 oktober klockan 10.00. De kranar som inte är bortkopplade kommer vi att […] Läs mer