Remiss om naturreservat – extrastämma i september

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om att bilda Stickligsbergs naturreservat i Värmdö kommun. Älvsala Nya Tomtägareförening har rätt att yttra sig om förslaget eftersom en del av naturreservatet föreslås ligga på föreningens mark. Länsstyrelsen föreslår en utvidgning av Saltarö-Skärmarö naturreservat till att omfatta bland annat en del av Älvsala 1:1 (Älvsala Nya […] Läs mer

Fira midsommar med oss!

Varmt välkomna till midsommarfirande med dans runt midsommarstången! Plats: Älvsala Nya Tomtägareförenings fotbollsplan, Älvsalavägen. Datum: Fredag, 23 juni 2017 Tid: Klockan 15.00–17.00 Underhållning: Levande orkester Ta gärna med eget fika. Det kommer att finnas fiskdamm till barnen! Även i år har vi lotteri, fina priser utlovas, 20:- per lott, (swish eller kontant, ta gärna med […] Läs mer

Miljöregler för hamnen – förbjudna båtbottenfärger fasas ut

Värmdö kommun har gjort en miljöinspektion av vår hamn och ansåg då att vi behöver vidta en del åtgärder för att förebygga risker för människors hälsa och vår miljö. Det handlar främst om att vi måste ta fram en handlingsplan för utfasning av TBT (tributyltenn) till år 2020 samt inkomma med en handlingsplan för att […] Läs mer

Protokollen från årsstämmorna 2017

Efter en del strul med posten är nu protokollen från årsstämmorna färdigjusterade och publicerade här på webbplatsen. Protokoll årsstämma Älvsala Nya Tomtägareförening 2017 » Protokoll årsstämma Älvsala Vägförening 2017 »

Städ- och fixardag nu på lördag 6 maj

Varmt välkomna till lördagens städ- och fixardag! Vi möts klockan 10.00 på fotbollsplanen där vi fördelar arbetsuppgifterna.   Arbetsuppgifter under dagen Bortforsling av ris, grenar och stockar längs vägarna (med hjälp av bil med släp) Slyröjning på prioriterade områden Göra snyggt kring boulebanan Rensa och plantera i rabatten vid stora anslagstavlan Snygga till och förbereda […] Läs mer

Nytt försök med på sommarvattnet på lördag

Vi gör ett nytt försök med påslagning av sommarvattnet nu på lördag 22 april. Enligt väderprognoserna ser köldgraderna ut att vara över då. Vi ber er därför åter säkerställa att inga kranar står öppna och sprutar ut vatten i onödan och kan orsaka vattenskador. Observera att det kan ta flera timmar att sätta igång vattnet, […] Läs mer

Sommarvattnet avstängt

Då kylan kom tillbaka och prognosen visar att det fortsatt kommer att vara minusgrader, har vi valt att stänga av det nyss påslagna sommarvattnet igen. Vi beräknar att risken är för stor för frostskador. Håll utkik här på webbplatsen och på Facebook för information om när vattnet kommer tillbaka.

Kallelser och underlag till årsstämmorna

Här kan du ladda ner kallelser och underlag till årsstämmorna för de båda föreningarna (Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening) den 22 april i Värmdö bygdegård. Om du är förhindrad att delta på årsstämmorna kan du skicka en ersättare med hjälp av en fullmakt. Du kan ladda ner fullmaktsblankett nedan som du skriver ut, fyller […] Läs mer

Tragisk händelse på Fagerdala vårdhem

En tragisk händelse inträffade på Fagerdala vårdhem i måndags. En av ungdomarna på hemmet begick självmord. Styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening tog med bestörtning emot beskedet och har varit i kontakt med vårdhemmets ledning samt skickat en kondoleansbukett till vårdhemmet. Våra tankar går till alla på vårdhemmet och pojkens anhöriga.

Viktiga datum våren och sommaren 2017

Årsstämma 22 april kl. 14.00 i Värmdö bygdegård Sjösättning 29–30 april (för båtar på vinterupplaget) Städdag 6 maj Midsommarfirande 24 juni Sommarmöte 1 juli Mer information om de olika evenemangen kommer separat.