STYRELSETELEFONEN

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening kan du under sommaperioden (juni-augusti) använda telefonnummer : 0739 – 53 63 62. Övrig tid på året nås styrelsen via e-post med adressen kontakt@alvsala.se Tips: ladda ned och skriv ut ”kontaktinformation” så har du namn, telefonnummer och e-postadresser sammanställt […] Läs mer