ÄLVSALA BASTUFÖRENING

Nu har vi bildat en ny förening för de medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening som vill delta i byggandet och nyttjandet av en vedeldad bastu. Intresseanmälan görs genom att man betalar sin inträdesavgift på 1500 kr samt meddelar styrelsen för bastuföreningen via e-post: bastu@alvsala.se Se bifogade dokument gällande föreningen. Information ÄNB /Älvsala Bastuförening (publicerat 2011-06-21)

SOMMARVATTNET

Vattenransonering införs under sommarperioden när behov finnes (t.ex. lågt grundvattenstånd, för stort uttag från pumpstationerna osv.) Status för ransonering visas av ”vattensignalen” på respektive pumpstation. Tänk på hur du använder vårt vatten. Även om du har egen brunn så tar du från det gemensamma grundvattnet ! /Styrelsen

SOMMARVATTNET

Vattenransonering införs under sommarperioden när behov finnes (t.ex. lågt grundvattenstånd, för stort uttag från pumpstationerna osv.) Status för ransonering visas av ”vattensignalen” på respektive pumpstation. Tänk på hur du använder vårt vatten. Även om du har egen brunn så tar du från det gemensamma grundvattnet ! /Styrelsen

INFORMATION OM SAMVERKAN OM BROTT

Nya Älvsala Tomtägareförening är aktiva i s.k ”Grannsamverkan”. Det innebär att det finns ett väl förankrat nätverk av kontaktpersoner i området som håller ett extra vakande öga. Det åligger också varje hushåll att skriva inventarielista, kontrollera främmande personer och fordon samt vaka över grannfastigheter och närområden. Karta med områdesindelning samt kontaktpersoner har skickats ut till […] Läs mer

STYRELSETELEFONEN

Om du har frågor eller synpunkter gällande föreningen och behöver kontakta styrelsen för Älvsala Nya Tomtägareförening kan du under sommaperioden (juni-augusti) använda telefonnummer : 0739 – 53 63 62. Övrig tid på året nås styrelsen via e-post med adressen kontakt@alvsala.se Tips: ladda ned och skriv ut ”kontaktinformation” så har du namn, telefonnummer och e-postadresser sammanställt […] Läs mer