NY ENTREPRENÖR SKÖTER VINTERUNDERHÅLL I ÅR

Styrelsen har efter offertintagning från tre olika leverantörer beslutat att KL Gräv och Schakt ska sköta vinterunderhållet på våra vägar i vinter. Beslutet baserade sig på såväl prisbild, tillgänglighet och trolig vilja att göra bästa möjliga för området.  Företaget drivs av Kjell & Kenny, båda boende i området vilket bör ses som en mycket stor […] Läs mer

INFORMATION EFTER MÖTET OM VÅR HAMN

Som många av er vet så genomfördes ett möte den 13:e oktober för att se intresset kring att ställa sig bakom en förändring av vår hamns varande. Till att börja med så vill styrelsen speciellt tacka alla er som tog er tid att komma till mötet på Bullandö Marina. Det gick att likna vid ett […] Läs mer

GRANNSAMVERKAN TIPSAR

Vi har fått ett meddelande från grannsamverkan som lyder ”Polisen meddelar att inresta kriminella gäng härjar i området och vi bör hålla extra utkik. Ring 112 om ni misstänker något skumt.” // Styrelsen söndag 28 oktober 2012

AVSTÄNGNING SOMMARVATTEN

Lördagen den 27:e oktober kommer sommarvattnet att stängas av som senast. Vid förändrad väderlek till det kallare, t.ex. frostnätter, kan vattensystemet komma att stängas av tidigare då risken för skador föreligger. Då nedstängning av våra pumphus samt tömning av samtliga slangar kräver arbete av ett antal personer under många timmar så är datumet fastställt och […] Läs mer

INFO FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Styrelsen vill tacka alla som medverkade på städdagen för ett gediget arbete! Stor som liten, gammal som ung. Bra jobbat och väldigt trevligt att se de som ställer upp för området! Ordförande Michael har skrivit ihop ett läsvärt brev som bland annat behandlar följande: • vad vi gjorde på städdagen och vad som är kvar […] Läs mer

STÄD- OCH FIXARDAG ÄR LÖRDAGEN DEN 15 SEPTEMBER

Den 15 september kl. 10:00 träffas vi på fotbollsplanen för att ta oss an vårt område inför hösten och vintern. Datumet är planerat och utskrivet sedan minst 9 månader tillbaka så hoppas att du har möjlighet att vara med! Det kommer att finnas något att göra för alla, oavsett om man är gammal eller ung […] Läs mer

BÄTTRE DIALOG MED BJÖRKSALA

Som ett av den nytillträdda styrelsens mål att skapa en tätare, bättre och mer givande dialog med runtliggande föreningar har nu samtalen kommit till Björksala. Vi har i diskussioner med våra föreningsmedlemmar upplevt att det finns ett visst agg mot Björksala och många beskriver situationer om hur vissa av oss blivit bortkörda från området. Oavsett […] Läs mer

BÅTUPPTAGNING 2012

Båtupptagningen kommer ske den 6:e oktober med start kl. 07:00. Samtliga som ska ta upp sin båt med hjälp av kranbil eller av annan anledning önskar hjälp av andra medlemmar är självklart på plats i tid. För att underlätta i planeringen har hamnkapten Tony Novo satt ihop enuppställningsritning som du hittar här. // Båtsektionen 2012-08-20

INFORMATION FRÅN KASSÖRERNA (AUG)

Trots flertalet påminnelser har 20 fastigheter fortfarande inte betalat avgifter för 2012. Dessa kommer att skickas vidare till Kronofogden den 20 augusti. Vi har tagit ett styrelsebeslut på att detta arroganta synsätt på vår gemensamma intressesfär och tillika tomtägare förening måste få ett slut. Arbetet med att komma ifatt bokföringstekniskt för föregående år även även […] Läs mer

UPPDATERING LÄGET MED MASTKRAN

Styrelsen har tillsvidare bordlagt frågan beträffande mastkranen. Styrelsens förhoppning är att mastkransfrågan ska vara löst till båtupptagningen den 6 oktober 2012 genom än fler aktiva diskussioner med såväl segelbåtsägare som båtsektionen. Svante Fransson är tillsvidare ansvarig för att mastkranen inte används. För att se senaste besiktningsprotokollet klicka här. // Styrelsen 2012-08-20