UPPDATERING LÄGET MED MASTKRAN

Styrelsen har tillsvidare bordlagt frågan beträffande mastkranen. Styrelsens förhoppning är att mastkransfrågan ska vara löst till båtupptagningen den 6 oktober 2012 genom än fler aktiva diskussioner med såväl segelbåtsägare som båtsektionen. Svante Fransson är tillsvidare ansvarig för att mastkranen inte används. För att se senaste besiktningsprotokollet klicka här. // Styrelsen 2012-08-20

TÄNK PÅ HUR DU NYTTJAR SOMMARVATTNET

Vi har just nu vissa problem med hur sommarvattnet nyttjas och har därför satt upp anslag om detta på samtliga anslagstavlor i området. För att vi ska kunna ha sommarvatten till samtliga fastigheter krävs det att vi tillsammans hjälps åt och att ingen nyttjar mer resurser än vad som finns tillgängligt. Vi vill därför påminna […] Läs mer

SOMMARMÖTE

Varmt välkomna till sommarmötet på fotbollsplanen den 1 juli kl. 11:00. Styrelsen kommer att informera vad som fokuseras på i området samt grannsamverkan om de senaste händelserna. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra om något undras. Varmt välkomna! /Styrelsen

SJÖPOLISEN INFORMERAR*

Sjöplisen har givit ut ett informationsblad som rör sjösäkerhet och tips om hur man kan försvåra för båt- och motortjuvar. Informationsbladet finns att ladda ned som PDF här. /Grannsamverkan (publicerat 2012-05-22)

STÄD- OCH FIXARDAG I ÄLVSALA LÖRDAG 12/5

På lördag 12/5 träffas vi på fotbollsplanen kl 10.00. Vi delar in oss i arbetslag och tar i tu med några fokusområden som behöver lite extra uppmärksamhet i vårt område: – Röja sly på vägar och stigar. – Skotta sand och städa på Badplatsen. – Fylla ut gropar på vägarna. – Flytta bommar på C2 […] Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Årsmöte för föreningarna ”Älvsala Nya Tomtägareförening” och Älvsala Vägförening” hölls den 18/4. På mötet informerade Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret om planerna för kommunalt vatten och avlopp (se separat notis nedan). Ny styrelse valdes för föreningarna: Ordförande: Michael Ideström Vice ordförande: Tommie Nordholm Sekreterare: Niclas Arnberger Kassör/admin: Birgitta Larsson Kassör/admin: Carin Näslund Suppleant: Sture Larsson Suppleant: Viggo […] Läs mer

INBROTTSTJUVAR GRIPNA I OMRÅDET

Tjuvar togs på bar gärning av polisen onsdagen den 7 september på Ormbunksvägen. Inbrottssäsongen har startat. När sommaren är slut avfolkas vårt område, vilket ökar risken för inbrott. Se över dina lås, töm stugan på värdesaker. Under vintersäsongen är det också viktigt att vi ännu mer hjälps åt att titta till varandras stugor. /Grannsamverkan (publicerat […] Läs mer

INFORMATION TILL FASTIGHETSMÄKLARE

Information till fastighetsmäklare som assisterar vid försäljning inom Älvsala Nya Tomtägareförening finns att ladda ned via denna länk. Styrelsen (publicerat 2011-07-16)

ÄLVSALA BASTUFÖRENING

Nu har vi bildat en ny förening för de medlemmar i Älvsala Nya Tomtägareförening som vill delta i byggandet och nyttjandet av en vedeldad bastu. Intresseanmälan görs genom att man betalar sin inträdesavgift på 1500 kr samt meddelar styrelsen för bastuföreningen via e-post: bastu@alvsala.se Se bifogade dokument gällande föreningen. Information ÄNB /Älvsala Bastuförening (publicerat 2011-06-21)

SOMMARVATTNET

Vattenransonering införs under sommarperioden när behov finnes (t.ex. lågt grundvattenstånd, för stort uttag från pumpstationerna osv.) Status för ransonering visas av ”vattensignalen” på respektive pumpstation. Tänk på hur du använder vårt vatten. Även om du har egen brunn så tar du från det gemensamma grundvattnet ! /Styrelsen