STÄD- OCH FIXARDAG ÄR LÖRDAGEN DEN 15 SEPTEMBER

Den 15 september kl. 10:00 träffas vi på fotbollsplanen för att ta oss an vårt område inför hösten och vintern. Datumet är planerat och utskrivet sedan minst 9 månader tillbaka så hoppas att du har möjlighet att vara med! Det kommer att finnas något att göra för alla, oavsett om man är gammal eller ung […] Läs mer

BÄTTRE DIALOG MED BJÖRKSALA

Som ett av den nytillträdda styrelsens mål att skapa en tätare, bättre och mer givande dialog med runtliggande föreningar har nu samtalen kommit till Björksala. Vi har i diskussioner med våra föreningsmedlemmar upplevt att det finns ett visst agg mot Björksala och många beskriver situationer om hur vissa av oss blivit bortkörda från området. Oavsett […] Läs mer

BÅTUPPTAGNING 2012

Båtupptagningen kommer ske den 6:e oktober med start kl. 07:00. Samtliga som ska ta upp sin båt med hjälp av kranbil eller av annan anledning önskar hjälp av andra medlemmar är självklart på plats i tid. För att underlätta i planeringen har hamnkapten Tony Novo satt ihop enuppställningsritning som du hittar här. // Båtsektionen 2012-08-20

INFORMATION FRÅN KASSÖRERNA (AUG)

Trots flertalet påminnelser har 20 fastigheter fortfarande inte betalat avgifter för 2012. Dessa kommer att skickas vidare till Kronofogden den 20 augusti. Vi har tagit ett styrelsebeslut på att detta arroganta synsätt på vår gemensamma intressesfär och tillika tomtägare förening måste få ett slut. Arbetet med att komma ifatt bokföringstekniskt för föregående år även även […] Läs mer

UPPDATERING LÄGET MED MASTKRAN

Styrelsen har tillsvidare bordlagt frågan beträffande mastkranen. Styrelsens förhoppning är att mastkransfrågan ska vara löst till båtupptagningen den 6 oktober 2012 genom än fler aktiva diskussioner med såväl segelbåtsägare som båtsektionen. Svante Fransson är tillsvidare ansvarig för att mastkranen inte används. För att se senaste besiktningsprotokollet klicka här. // Styrelsen 2012-08-20

TÄNK PÅ HUR DU NYTTJAR SOMMARVATTNET

Vi har just nu vissa problem med hur sommarvattnet nyttjas och har därför satt upp anslag om detta på samtliga anslagstavlor i området. För att vi ska kunna ha sommarvatten till samtliga fastigheter krävs det att vi tillsammans hjälps åt och att ingen nyttjar mer resurser än vad som finns tillgängligt. Vi vill därför påminna […] Läs mer

SOMMARMÖTE

Varmt välkomna till sommarmötet på fotbollsplanen den 1 juli kl. 11:00. Styrelsen kommer att informera vad som fokuseras på i området samt grannsamverkan om de senaste händelserna. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor till varandra om något undras. Varmt välkomna! /Styrelsen

SJÖPOLISEN INFORMERAR*

Sjöplisen har givit ut ett informationsblad som rör sjösäkerhet och tips om hur man kan försvåra för båt- och motortjuvar. Informationsbladet finns att ladda ned som PDF här. /Grannsamverkan (publicerat 2012-05-22)

STÄD- OCH FIXARDAG I ÄLVSALA LÖRDAG 12/5

På lördag 12/5 träffas vi på fotbollsplanen kl 10.00. Vi delar in oss i arbetslag och tar i tu med några fokusområden som behöver lite extra uppmärksamhet i vårt område: – Röja sly på vägar och stigar. – Skotta sand och städa på Badplatsen. – Fylla ut gropar på vägarna. – Flytta bommar på C2 […] Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN

Årsmöte för föreningarna ”Älvsala Nya Tomtägareförening” och Älvsala Vägförening” hölls den 18/4. På mötet informerade Värmdö Kommun, samhällsbyggnadskontoret om planerna för kommunalt vatten och avlopp (se separat notis nedan). Ny styrelse valdes för föreningarna: Ordförande: Michael Ideström Vice ordförande: Tommie Nordholm Sekreterare: Niclas Arnberger Kassör/admin: Birgitta Larsson Kassör/admin: Carin Näslund Suppleant: Sture Larsson Suppleant: Viggo […] Läs mer