VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA

Varmt välkomna till Älvsalas årsstämma den söndagen den 21 april 2013, kl 13.00 i Hemmestaskolans matsal. Då flera poster i styrelsen och andra förtroendeposter är vakanta är medlemmar varmt välkomna att anmäla sitt intresse för uppdrag. Ni kan maila kontakt@alvsala.se Med verksamhetsberättelsen följer ett antal bilagor tillhörande Sture Larssons motion. Pga tekniska problem kunde dessa […] Läs mer

VED FINNS ATT HÄMTA

Knappt har vintern avslutats förän det är dags att tänka på nästa. Vi har låtit fälla en del större träd nere vid badplatsen efter flertalet önskemål om att få in mer eftermiddagssol till badområdet. Finns ett flertal fulla släpkärror att hämta och först till kvarn gäller. // Styrelsen 130308

MEDDELANDE FRÅN VALBEREDNINGEN

Hej. Nu närmar sej årsmötet. I egenskap av valberedare, behöver jag veta vem som kan tänka sej att ha någon nyckelroll i att sköta vårt gemensamma paradis. Kan du tänka dej en plats i styrelsen? Kan du tänka dej att leda ett projekt eller vara delaktig i hamnarbetet? Projekt som badplats i Pottan, midsommarfirande, upprustning […] Läs mer

ENKÄT NYA BRYGGPLATSER

Styrelsen genomför nu en enkätundersökning för att se intresset för helt nya bryggplatser. Enkäten kommer att ligga till underlag för kommande diskussioner och ev. investeringar. Denna är till för de av våra medlemmar som idag inte har någon båtplats. Läs mer och fyll i enkäten under avdelningen Båtsektionen. // Styrelsen 130119

SOMMARVATTNET AVSTÄNGT

Så då har det vart lördag den 27:e oktober och sommarvattnet är avstängt. Pumparna har satts i dvala och hela systemet är tappat på vatten. Nu är det officiellt att det är för kallt för att bada, winter is coming. Vi påminna om att det är varje fastighets ansvar att inte ha någon slang inkopplad […] Läs mer

NY ENTREPRENÖR SKÖTER VINTERUNDERHÅLL I ÅR

Styrelsen har efter offertintagning från tre olika leverantörer beslutat att KL Gräv och Schakt ska sköta vinterunderhållet på våra vägar i vinter. Beslutet baserade sig på såväl prisbild, tillgänglighet och trolig vilja att göra bästa möjliga för området.  Företaget drivs av Kjell & Kenny, båda boende i området vilket bör ses som en mycket stor […] Läs mer

INFORMATION EFTER MÖTET OM VÅR HAMN

Som många av er vet så genomfördes ett möte den 13:e oktober för att se intresset kring att ställa sig bakom en förändring av vår hamns varande. Till att börja med så vill styrelsen speciellt tacka alla er som tog er tid att komma till mötet på Bullandö Marina. Det gick att likna vid ett […] Läs mer

GRANNSAMVERKAN TIPSAR

Vi har fått ett meddelande från grannsamverkan som lyder ”Polisen meddelar att inresta kriminella gäng härjar i området och vi bör hålla extra utkik. Ring 112 om ni misstänker något skumt.” // Styrelsen söndag 28 oktober 2012

AVSTÄNGNING SOMMARVATTEN

Lördagen den 27:e oktober kommer sommarvattnet att stängas av som senast. Vid förändrad väderlek till det kallare, t.ex. frostnätter, kan vattensystemet komma att stängas av tidigare då risken för skador föreligger. Då nedstängning av våra pumphus samt tömning av samtliga slangar kräver arbete av ett antal personer under många timmar så är datumet fastställt och […] Läs mer

INFO FRÅN VÅR ORDFÖRANDE

Styrelsen vill tacka alla som medverkade på städdagen för ett gediget arbete! Stor som liten, gammal som ung. Bra jobbat och väldigt trevligt att se de som ställer upp för området! Ordförande Michael har skrivit ihop ett läsvärt brev som bland annat behandlar följande: • vad vi gjorde på städdagen och vad som är kvar […] Läs mer