Västra Älvsala gård

Gården kallades på 1500- och 1600-talen Nedre Älvsala och bestod av två hemman. Före 1618 ägdes gården av Matts Persson i Brevik som sedan sålde till Anders Olofsson Gerslinus. Åkerarealen för vartdera hemmanet var 10 tunnland och på den marken kunde man skörda 20 lass hö.

Hemmanen tycks ha gett liten skatt och 1641 inköptes de av Jakob de la Gardie av kronan och blev skattevrak. De ärvdes sedan av hans dotter Maria Sofia de la Gardie som lade dem under Farsta i Värmdö och brukades av hälftenbrukare. 1680 bortbytte hon dem till v. president Arvid Ivarsson (Natt och Dag) vars änka Märta Kuck avstod dem till excellens Lars Fleming.

Vykort_Älvsala_gård

Den Flemmingska ätten ägde sedan båda hemmanen i flera år men vid rysshärjningarna 1719 brändes husen ned och all lösegendom rövades.

Därefter har gården ägts av bankokommissarie Arvid Psilanderhjelm på Brevik (1732), major Nils Alexander Riddersvärd och hans syster Gustava Carolina Riddersvärd (1756), nämdeman Nils Nilsson (1806), brukspatron L.A. av Segerström (1808), grosshandlare Gustaf G Spolander (1812).

• 1822 major Carl Fredrik Lindgren
• 1823 hovbokhållare Olof Forsberg
• 1827 lantbrukare Fredrik Lindqvist
• 1830 änkefru Gustava Holmgren
• 1834 lantbrukare Claes Rikard Östlund
• 1837 skomakarmästare Samuel Fredrik Styrlander
• 1839 handlande C.C. Holmberg och hans änka
• 1842 handlande J.H. Windrufva
• 1844 apotekare Nils Samuel Corin
• 1845 kommissionslantmätare Erik Gustaf Ljunggren och inspektoren Gustaf Svenssson
• 1846 fru Maria Kjellroth
• 1847 bonde Matts Sundström, bonde Anders Jansson i Bullandö
• 1852 hemmansägare Peter Pettersson i Skärmarö
• 1889 Frans Edv. Pettersson (son till Peter Pettersson)
• 1897 kronlots Aug. Konr. Johansson och hans arvingar
• 1912 generalkonsuln Herman Gullberg

1917 ägdes gården av direktör Per Östberg som byggde till manbyggnaden. Arrendatorsbostaden uppfördes 1912, ladugården 1915 och logen 1918.

1955 köptes gården av Ebba Lind, säljare var Per Östbergs dödsbo.

1961 Saga Eleonora Lundh och Jan Gustav Nils Arne Lundh
1990 Westra Elfsala Gård AB
1991 Gerhard Lars Evald Georgsson Fåhreus och Agnes Agneta Christina Stensdotter Fåhreus
1997 Nuvarande ägare

Källa
En bok om Värmdö skeppslag, Axel Quist
Lantmäteriet