Anmälan till vinterplats 2017

Anmäl dig till upptagning senast den 17 september

Upptagning sker med hyrd kranbil i Älvsala hamn lördag den 30/9 och söndag den 1/10 kl 8:00.

Det är cirka trettio båtar som tas upp, det vill säga ungefär femton per dag. För att få effektivitet i hanteringen behöver vi ta vissa viktiga hänsyn.

Nytt för i år är att båtarna måste tvättas i en hyrd båttvätt som kommer att finnas på plats under upptagningen då vi måste anpassa oss till kommunens nya och hårdare krav för hantering av bottenfärg. Ingen båttvätt får förekomma på upplagsplatsen.

Samtliga båtar måste ha en presenning placerad under båten då den är upplagd.

Då alla båtar är upplagda kommer en inspektör från kommunen att mäta efter gifter från äldre lager av bottenfärg.

Segelbåtar och tyngre motorbåtar till uppläggningen
Båten kommer att tvättas för 800 kr då den hänger i kranen vilket förväntas ta c:a 20 minuter per båt. Kranbilen kostar i år 1980 kronor per timma ink moms. Den ökade tiden kommer att medföra en fördyring och kostnaden väntas bli ungefär 2500-3000 kronor. Om vi är effektiva i arbetet blir det naturligtvis billigare.

Motorbåtar till uppläggningen
Motorbåtar kommer inte att tas upp med kranen, utan med trailer av båttvättaren till en fast kostnad av 1800 kronor.

Båtar som läggs upp hemma
I år erbjuds du att ta upp och tvätta båten om du har egen trailer och ska ha båten hemma. Du ska i så fall ställa upp trailern i hamnområdet enligt anvisning från närvarande funktionär. Din trailer ska lämnas senast 07:30 på morgonen. Båttvättaren tar upp din båt, tvättar den och lämnar den i hamnområdet där du kan hämta den. Detta utförs till en fast kostnad av 1000 kronor.

Alla båtägare ställer upp minst en heldag under upptagningen.

  1. Det behövs funktionärer vid planen, kajen och kranbilen. Anmäl dig gärna till hamnkapten.
  2. Ligg hela tiden på förkant. Kom i tid, dra fram vaggan och kör fram båten.
  3. Kontrollera gärna dagen innan att motorn fungerar.
  4. Håll rent. Ta bort allt material omdelbart.
  5. Nykterhet gäller för allt arbete i hamnen under dagen.

Båtägare som inte är fastighetsägare och medlemmar i ÄNT betalar följande för vinterplatsen:

  • 0 – 6 meter: 1 500 SEK
  • 6 meter eller större: 2 750 SEK
VAD GÄLLER UNDER DAGEN?
Ingen annan upptagning får ske under dagen än den som görs av föreningens hyrda kranbil eller båttvättarens trailer. Ingen upptagning med egen kran eller via rampen får ske under upptagningsdagarna.Korv och dryck kommer att som vanligt finnas.

Anmäl dig för vinterplats

Båttyp

MotorbåtSegelbåtJolle, kanot, roddbåt el dylFlerskrovsbåtAnnan - Kontakta hamnkapten

Jag önskar upptagning med föreningens kranbil eller båttvättarens trailer

JaNej

Jag vill lägga min båt på föreningens båtuppläggningsplats

JaNej

Inför sjösättningen 2018

Om vi hyr kranbilen en vardag istället för helg, blir hyran billigare. Om du kan sjösätta en vardag i vår spar du alltså kostnader.

Jag önskar sjösättning en vardag

JaNej