Vattenläcka vid Ormbunksvägen

För kännedom: Det har uppstått en vattenläcka vid Ormbunksvägen. Styrelsen är informerad och läckan håller på att åtgärdas. Berörda fastigheter är med tomtnummer 27-53 och 38-70. Telefonnummer till vattenansvariga073 076 81 56076 188 83 60

Sommarvatten 2019

Om vädret tillåter kommer sommarvattnet att finnas tillgängligt för alla från och med onsdag den 17 april. Vattnet börjar släppas på successivt från och med måndag de 15 april beroende på läcksökning etc. Vid frågor, kontakta någon av de vattenansvariga på tfn nr: 073- 076 81 56 076-188 83 60 Hälsningar från styrelsen

Kallelser till årsstämma i Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening.

Välkommen till årsstämmorna för Älvsala Nya Tomtägareförening och Älvsala Vägförening den 27 april klockan 14.00-17.00 i Hemmestaskolan (OBS inte i bygdegården!). Avprickning från 13.30. Fullständiga möteshandlingar och årsredovisningar kan du ladda ner här: www.alvsala.se under Dokument. En fullmaktsblankett som du kan använda om du inte har möjlighet att närvara på stämmorna, men vill skicka någon annan som […] Läs mer

Val av förtroendevalda

Nu närmar vi oss årsstämman och val av förtroendevalda med stormsteg. Funktionerna revisor och valberedare är fortfarande vakanta, vi hoppas höra av någon intresserad eller gärna få tips från våra medlemmar. Bästa hälsningar/Valberedningen valberedningen@alvsala.se