Sommarvatten 2018

Påkoppling av sommarvattnet planeras ske lördagen den 21 april. Vattnet kanske inte når fram till alla hus de första dagarna beroende på utetemperaturen och eventuella isproppar i ledningarna. Vid frågor, kontakta någon av de vattenansvariga på tfn 073-076 81 56 eller 076-188 83 60.

Kallelse till årsstämmorna

I dagarna har kallelser gått ut till våra årsstämmor den 28 april. Då några har haft svårt att ladda ner underlagen publicerar vi dem även här. Alla har fått ett mejl med ett lösenord för att komma åt filerna. Hör av dig till kontakt@alvsala.se om du saknar lösenordet. Här hittar du alla underlag »